Contacto

Contacta con nosotros, contestaremoste na maior brevedade posible.En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais. A información pode ser facilitada a encargados de tratamento para o mantemento desta páxina web ou nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en INDUSTRIAS LOSAL, S.L. estamos a tratar os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder ós seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos os seus datos na sección “Política de privacidade e condicións de uso”, nesta mesma páxina web.
Fun informado, entendo e autorizo o tratamento de datos persoais.

Onde encontrarnos

Fábrica:
C/ Miguel de Cervantes, 15-17, (27400) Monforte de Lemos, España.
Tlf. 982 40 06 02

Tenda:
C/ Roberto Baamonde, 18, (27400) Monforte de Lemos, España.
Tlf. 982 40 18 32

Ou no noso WhatsApp:
ic_whatsapp661 80 72 49