A monfortina Calzados Losal, a fábrica máis antiga de Galicia.

cleventy_suscribe_title