Política de privacidade e condicións de uso

PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUE TEN DE ESPECIAL O CALZADO LOSAL?
A nosa firma dedícase á elaboración de calzado artesanal de cabaleiro e señora co sistema de fabricación Goodyear ou dobre cosido dende 1899.

¿É SEGURO COMPRAR ONLINE EN CALZADOSLOSAL.COM?
Co obxectivo de dar a máxima seguridade ó proceso de compra, calzadoslosal.com utiliza un sistema de “pago seguro”.

¿É SEGURO O PAGO ONLINE CON TARXETA EN CALZADOSLOSAL.COM?
Se ó facer o seu pedido opta pola opción de pago online con tarxeta, gozará da forma de pago online máis segura do momento. Calzadoslosal.com adheriuse ó Sistema de Comercio Electrónico Seguro, rexido polo protocolo de seguridade Verified by Visa. Desta maneira, só poderá efectuar o pago da compra online con tarxeta o lexítimo propietario desta.

¿QUE MÉTODOS DE PAGO ACÉPTANSE?
As formas de pago que aceptamos son:

 • Mediante tarxeta de crédito ou débito.
 • PayPal.
 • Mediante transferencia bancaria. Os datos que necesitará son os seguintes:
  • Banco: Banc Sabadell
  • IBAN: ES50 0081 2213 7100 0102 6607

Unha vez que realice a transferencia, por favor envíenos o seu comprobante a comercio@calzadoslosal.com.

¿QUE PODO FACER SE NON ME QUEDAN BEN OS ZAPATOS LOSAL TRALA MIÑA COMPRA ONLINE?
Se non lle quedan ben, pode enviarnos os zapatos á seguinte dirección:
Industrias Losal, S.L.
C/ Miguel de Cervantes, 15-17
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
España

LEMBRE QUE OS GASTOS DO DEVANDITO ENVÍO CORRERÁN POLA SÚA CONTA.

En caso de ser un cambio, nós farémonos cargo dos gastos do envío do novo par de zapatos Losal dende a nosa sede. Isto só estará vixente para o primeiro cambio dun modelo, dun mesmo pedido.

A forma de envío e os gastos que leve dos cambios e devolucións, dende o cliente a nosa sede, correrán por conta do cliente.

¿PODO DEVOLVER O CALZADO LOSAL QUE MERQUEI?
Se o desexa, pode devolver a súa compra online de calzado. Ten un prazo de 15 días naturais para efectuar a devolución do calzado, a condición de que non amosen sinais de uso.

A devolución realizarase con todos os seus complementos.

Unha vez recibida a devolución, abonaremos o valor dos bens devoltos.

OS GASTOS DE ENVÍO A DOMICILIO ABONADOS Ó REALIZAR O PEDIDO NON SERÁN REEMBOLSADOS.

¿QUE IMPOSTOS DEBO PAGAR?

 • Unión Europea: Os envíos dentro da Unión Europea están exentos de gastos de aduanas.
 • No Unión Europea: Os envíos fóra da Unión Europea poden estar suxeitos a pagos de aduana. Estes impostos son esixidos polas autoridades locais e son responsabilidade do cliente.

Considere que, en caso de ser necesario, vostede deberá pagar os aranceis de importación cando as autoridades nacionais do seu país factúrenos. Ou ben no caso de que as aduanas de España estímeno oportuno.

CONDICIÓNS DE COMPRA

A continuación poderá ler as Condicións xerais de compra de calzadoslosal.com. A compra na nosa tenda online supón a aceptación total das mesmas. Se ten calquera dúbida, contacte co noso servizo de Atención ó cliente.

SISTEMA DE COMPRA EN calzadoslosal.com.
As compras realizadas en calzadoslosal.com quedan sometidas á normativa vixente e ó resto da lexislación concordante, entendéndose realizadas as operacións de venta no domicilio de Industrias Losal, S.L., Rúa Roberto Baamonde, 20, 27400, Monforte de Lemos (Lugo), España. As compras efectuadas en calzadoslosal.com estarán suxeitas ó pago do Imposto sobre o Valor Engadido (I.V.E.), segundo o establecido na normativa vixente para as persoas físicas ou xurídicas residentes en Estados membros da Unión Europea e para aquelas residentes en países extracomunitarios.

As características dos produtos e os seus prezos aparecerán na ficha do produto. Os prezos indicados en pantalla están en euros, inclúen I.V.A. e son os vixentes.

A FORMALIZACIÓN DO PEDIDO.
O cliente que queira adquirir algún dos produtos ofrecidos en calzadoslosal.com deberá consultar o catálogo de produtos, seleccionar o desexado e engadilo ó carriño de compra. Unha vez neste punto, accederá a encher un formulario cos datos de entrega, que serán tidos en conta para, no seguinte paso, establecer a forma e os gastos de envío. No devandito paso, tamén terá que seleccionar a forma de pago. Finalmente, mostraráselle o resumen de todos os datos do pedido e a opción de confirmalo. Unha vez chegado a este punto, o pedido realizarase e rexistrase na nosa base de datos, salvo erro no sistema. Se a forma de pago seleccionada é a tarxeta de crédito, procederase ó pago online a través do TPV virtual. O resultado da transacción seralle comunicada posteriormente ó cliente.

O cliente que queira realizar unha compra en calzadoslosal.com deberá aceptar as condicións xerais de compra que se inclúen na sección de confirmación do pedido e na sección do mesmo nome. A formalización dun pedido entenderase realizada baixo a total aceptación destas condicións xerais.

Todos os clientes recibirán, no correo electrónico que achegasen no formulario de Datos de entrega, un resumo do pedido.

Os produtos enviaranse á dirección de entrega que vostede nos indique, nos prazos estipulados segundo a política de envío utilizada para o destino da devandita entrega e a dispoñibilidade dos produtos seleccionados.

Nos envíos a destinos fóra de España, poida que o paquete orixine certos gastos de aduanas, en función do país de entrega. En tales casos, o cliente terá que abonar os devanditos gastos.

SEGURIDADE NA COMUNICACIÓN E O PAGO ONLINE CON TARXETA.
O pago online con tarxeta en calzadoslosal.com é o máis seguro do momento, xa que está adherido ó Protocolo de Seguridade Verified by Visa. Este protocolo consiste en identificar os datos da tarxeta de crédito cun contrasinal propio que só coñece o propietario da mesma. O devandito dato, xunto cos detalles da tarxeta, seralle requirido para o pago online. No caso de carecer de calquera dos datos impediráselle seguir coa compra. Ademais, a pasarela de pagos exime a Industrias Losal, S.L. de coñecer e almacenar os datos das tarxetas dos seus clientes, xa que pasan directamente a ser procesados mediante o sistema ó que está adherido o TPV virtual.

CAMBIOS E DEVOLUCIÓNS.
Se no queda satisfeito cos produtos adquiridos en calzadoslosal.com, poderaos devolver nun prazo non superior a 15 días naturais, contados a partir da súa recepción. As devolucións deben remitirse á seguinte dirección:
Industrias Losal, S.L.
C/ Miguel de Cervantes, 15-17
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
España

Os custos de devolución correrán a cargo do cliente. Non se inclúen os impostos (aranceis) de importación, que serán pagados en metálico, en destino, polo receptor da mercadoría. Se desexa a substitución do produto, calzadoslosal.com comprométese a entregar ó cliente outro produto en perfecto estado.

No caso en que o cliente desexe efectuar un cambio de produto en calzadoslosal.com, poderá enviarnos o paquete de volta á mesma dirección que para as devolucións. Unha vez que nos chegue e comprobemos que todo estea en perfecto estado, enviarémoslle o seu cambio, a través da mesma forma de envío que se utilizou en primeira instancia.

Tanto nas devolucións como nos cambios, se ben o cliente non está obrigado a indicar los motivos, agradeceriámoslle, sobre todo nos supostos de cambio, achegásenos no interior do paquete unha nota explicando o que desexa.

Non se admitirán devolucións nin cambios de produtos que non sexan devoltos en perfecto estado ou amosen sinais de uso (sempre que non vaia máis aló da mera comprobación do bo estado e funcionamento do mesmo), exceptuando os casos de mercadoría defectuosa.

No caso de que a devolución ou cambio do produto non se faga na súa embalaxe orixinal, infórmase ó consumidor de que o ben sufrirá unha depreciación.

A forma de envío e os gastos que leve dos cambios e devolucións, dende o cliente á nosa sede, correrán por conta do cliente. En ningún caso, calzadoslosal.com aceptará envíos a portes debidos, nin con custos de aduana.

A devolución do importe efectuarase mediante transferencia bancaria, PayPal ou mediante tarxeta, se o pago levouse a cabo a través do TPV virtual de calzadoslosal.com e está dentro dos 30 días seguintes á data da compra (en caso contrario, realizarase mediante transferencia bancaria).

MÉTODOS DE PAGO.
As formas de pago que aceptamos son:

 • Mediante tarxeta de crédito ou débito.
 • PayPal.
 • Mediante transferencia bancaria. Os datos que necesitará son os seguintes:
  • Banco: Banc Sabadell
  • IBAN: ES50 0081 2213 7100 0102 6607

Unha vez que realice a transferencia, por favor envíenos o seu comprobante a comercio@calzadoslosal.com.

SERVIZO DE ATENCIÓN Ó CLIENTE.
Para calquera posible consulta, incidencia ou reclamación, recomendámoslle que se poña en contacto co Servizo de Atención ó Cliente de calzadoslosal.com, a través do teléfono 0034 982 400 602 ou do correo electrónico comercio@calzadoslosal.com.

O horario da atención telefónica é de 8:00 – 14:00 e 16:00 – 18:00 (segundo horario da Península Ibérica).

calzadoslosal.com réxese exclusivamente polas leis españolas. No caso de que se produza calquera tipo de discrepancia entre as partes en relación coa interpretación e o contido da súa páxina web, así como de calquera circunstancia que poida derivarse da interpretación ou cumprimento do contrato, todas as partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, ós Xulgados e Tribunais de Lugo.

PROTECCIÓN DE DATOS.
O prestador atópase profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O prestador pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade, informando ós usuarios respecto dos seguintes aspectos:

 • Datos do Responsable do tratamento.
 • Datos tratados.
 • Ficheiro no que se almacenan.
 • Finalidade do tratamento.
 • Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos.
 • Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador, ou, no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización require, en todo caso, da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ó prestador e que puidesen aparecer no sitio web pertencen ós seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente ós contidos concretos do sitio web, debendo, en todo caso, redirixir ó sitio web principal do prestador.

O prestador recoñece, a favor dos seus titulares, os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, poden facelo a través do formulario de contacto da web.

GARANTÍA E SERVIZO POST-VENTA.
Para calzadoslosal.com a calidade é fundamental. Comprobamos exhaustivamente todos os nosos produtos para asegurarnos de que son completamente capaces de soportar os usos para os que foron deseñados.

O prazo de garantía que a normativa europea establece para calzado é de 6 meses.

Se un produto é defectuoso, póñase en contacto connosco para recibir instrucións para a devolución. Envíe un e-mail ó servizo de atención ó cliente: comercio@calzadoslosal.com.

O departamento de control de calidade inspeccionará os produtos devoltos; se o dano é consecuencia dun defecto de fabricación, ou ben se o produto non cumpre coas especificacións de fábrica, reembolsarase o custe do produto.

Comprometémonos a reembolsar a totalidade do custe dos produtos defectuosos.

Se o problema débese a motivos contrarios á calidade do material ou ó proceso de montaxe, devolverémosche o produto orixinal.

Non reembolsamos produtos:

 • Se non se obtiveron en www.calzadoslosal.com.
 • Se se danaron por un mal uso ou neglixencia (exposición a produtos químicos, sustancias cáusticas, fonte de chama aberta, moita calor, obxectos afiados, etc.).
 • Se se danaron por un uso indebido ou por actividades distintas ó fin previsto.

POLÍTICA DE ENVÍO

O envío realizarase nun prazo aproximado de 48 horas para envíos nacionáis.

Tarifa

(Téxtil e Calzado)

Prezo

Península Ibérica

0,00 €


Illas Canarias

10,00 €


Illas Baleares

5,00 €


Ceuta / Melilla

15,00 €


Alemaña

25,00 €


Andorra

10,00 €


Austria

25,00 €


Bélxica

25,00 €


Bosnia e Hercegovina

30,00 €


Bulgaria

25,00 €


Cidade do Vaticano

25,00 €


Croacia

25,00 €


Dinamarca

25,00 €


Eslovaquia

25,00 €


Eslovenia

25,00 €


Estonia

25,00 €


Finlandia

25,00 €


Francia

25,00 €


Grecia

25,00 €


Hungría

25,00 €


Irlanda

25,00 €


Italia

25,00 €


Letonia

25,00 €


Liechtenstein

30,00 €


Lituania

25,00 €


Luxemburgo

25,00 €


Mónaco

25,00 €


Noruega

30,00 €


Países Baixos

25,00 €


Polonia

25,00 €


Portugal

5,00 €


Reino Unido

25,00 €


República Checa

25,00 €


Romanía

25,00 €


Rusia

30,00 €


San Marino

30,00 €


Serbia

30,00 €


Suecia

25,00 €


Suíza

30,00 €


Turquía

30,00 €


Xibraltar

10,00 €


Estados Unidos de América (EE.UU.)

35,00 €


Resto do mundo

50,00 €

* As tarifas non inclúen todos os impostos e/ou gastos xerados nos destinos Andorra, Canarias, Ceuta, Melilla, Xibraltar e destinos internacionais extracomunitarios. Os impostos xerados en destino serán a cargo do consumidor.

POLÍTICA DE SISTEMA DE XESTIÓN

INDUSTRIAS  LOSAL, S.L. é unha empresa dedicada principalmente á fabricación e venda de calzado, que, conscientes do alto nivel de esixencia do mercado e o grao de competencia hoxe en día, consideramos, como principios básicos de xestión, a realización das nosas actividades cun alto nivel de calidade e servizo.

É por iso que a través desta política, que se considera apropiada ao propósito e contexto da organización, de apoio á nosa dirección estratéxica de empresa, onde se inclúe a natureza, magnitude e impactos ambientais das súas actividades, servizos e produtos; permite asegurar a obtención duns resultados de acordo con:

 • Compromiso de mellora continua co sistema de xestión de calidade e ambiental, para a mellora do desempeño ambiental.
 • Compromiso de protección do medio ambiente, incluída a prevención da contaminación e outros compromisos específicos pertinentes ao contexto da organización.
 • Compromiso co cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos.

Por iso, comprometémonos e buscamos como obxectivos xenerais:

 • Cumprir coa normativa nacional e internacional aplicable e, sempre que sexa posible, ir máis aló dos requisitos que a organización subscriba.
 • Implantar un sistema integrado de xestión de calidade e do medio ambiente, e de mellora continua do comportamento e a eficacia do sistema integrado de xestión.
 • Compromiso de satisfacer os requisitos establecidos polos nosos clientes e obter un alto nivel de satisfacción.
 • Reducir os aspectos ambientais asociados á actividade desenvolvida por INDUSTRIAS  LOSAL, S.L. (residuos, emisións, consumos, verteduras, emerxencias), prestando especial atención á xestión daqueles aspectos significativos.
 • Realizar unha xestión adecuada dos residuos xerados; realizando, sempre que sexa posible, unha redución en orixe.
 • Formar e informar os traballadores co fin de alcanzar un alto nivel de calidade, mediante a familiarización coa documentación do sistema de xestión da calidade e ambiental. Aínda que estes obxectivos son xerais nas reunións do Sistema pola Dirección, esta política é marco de referencia para o establecemento dos obxectivos de calidade e ambientais,  cuantificables para un período de tempo determinado, tanto para Calidade como para a xestión Ambiental, incluíndo todas aquelas evidencias obxectivas que demostren a súa consecución, a/s persoa/s responsables e os medios necesarios para conseguilos.

A presente política integrada está ao dispor do público en todo momento, é comunicada e difundida entre os membros da nosa organización e revisada periodicamente pola dirección para a súa continua adecuación.

Podes consultar todos os detalles aquí Política de sistema de xestión.

POLÍTICA DE PROTECIÓN DE DATOS

RESPONSABLE.

Datos de contacto do Responsable
O responsable dos datos solicitados mediante esta web é INDUSTRIAS  LOSAL, S.L., con dirección en Rúa ROBERTO BAAMONDE, 18, 27400, MONFORTE DE LEMOS (LUGO – ESPAÑA) e C.I.F.  B27003391.

Vostede poderá contactar co responsable mediante o seguinte email info@calzadoslosal.com ou no teléfono +34 982 400 602.

Identidade e datos de contacto do representante
GONZALO LÓPEZ OTERO

FINALIDADE.

Descrición ampliada dos fins do tratamento
Xestión de clientes, contable, fiscal e administrativa.
Publicidade e prospección comercial.
Comercio electrónico.

Prazos ou criterios de conservación dos datos
Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obrigacións legais esixidas. Os datos que vostede nos facilitou serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.A., ou tamén serán almacenadas polo tempo esixido por distintas lexislacións aplicables.

Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada
Os datos recolleitos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisións automatizadas.

LEXITIMACIÓN

Lexislación aplicable
A lexislación aplicada é o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do 27 de abril de 2016, así como a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obrigación legal, interese público ou interese público ou interese lexítimo
Art. 6, apartado 1 letra a., que considera o consentimento do interesado como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.

Art. 6, apartado 1 letra  b., que considera a execución dun contrato como unha base lexítima para o tratamento de datos persoais contidos neste ficheiro.

Obrigación ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo
Non está obrigado a facilitarnos os datos, con todo, será necesario para poder xestionar as suxerencias ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.

DESTINATARIOS

Destinatarios
Organizacións ou persoas directamente relacionadas coa empresa, Administración pública con competencia na materia.

Destinatarios específicos
É posible que encargados de tratamento poidan acceder aos datos facilitados mediante esta páxina web polo exercicio das súas funcións de mantemento.

Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicables
Non existen.

Transferencias internacionais
Non existen.

DEREITOS

Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e  portabilidad dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento
O interesado poderá coñecer, modificar ou eliminar os datos que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu D.N.I. ou ben por correo postal a Rúa ROBERTO BAAMONDE, 18, 27400, MONFORTE DE LEMOS (LUGO – ESPAÑA).

O interesado poderá transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu D.N.I. ou ben por correo postal a Rúa ROBERTO BAAMONDE, 18, 27400, MONFORTE DE LEMOS (LUGO – ESPAÑA).

Dereito a retirar o Consentimento prestado
O interesado poderá retirar os datos que a empresa posúe acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu D.N.I. ou ben por correo postal a Rúa ROBERTO BAAMONDE, 18, 27400, MONFORTE DE LEMOS (LUGO – ESPAÑA).

Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control
O interesado poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que poida xurdirlle.

PROCEDENCIA

Información detallada da orixe dos datos
Facilitados polo propio interesado.

Categorías de datos que se tratan
Nome e apelidos, email, dirección e teléfono.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E CONDICIÓNS DE USO

A continuación exponse o aviso legal de uso da web de Industrias Losal, S.L.

AVISO LEGAL.
Nome: Industrias Losal, S.L.
Domicilio social: C/ Roberto Baamonde, 20, 27400, Monforte de Lemos (Lugo), España.
CIF/NIF: B27003391.
Teléfono: 0034 982 400 602
e-Mail: comercio@calzadoslosal.com / info@calzadoslosal.com

OBXECTO.
O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

RESPONSABILIDADE.
O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ó mesmo.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ó computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ó terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de devanditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ó devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral y a orden pública. No caso de que o usuario considere que existe no el sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo, de forma inmediata, ó administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do año, 24 horas ó día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS.
O prestador atópase profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.
O prestador pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade, informando ós usuarios respecto dos seguintes aspectos:

 • Datos do Responsable do tratamento.
 • Datos tratados.
 • Ficheiro no que se almacenan.
 • Finalidade do tratamento.
 • Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos.
 • Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización require, en todo caso, da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Los deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ó prestador e que puidesen aparecer no sitio web pertencen ós seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.
O prestador autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente ós contidos concretos do sitio web, debendo, en todo caso, redirixir ó sitio web principal do prestador.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do formulario de contacto da web.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN.
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Lugo.

4.1. CONDICIÓNS DE USO.
A continuación exponse o aviso legal de uso da web de Industrias Losal, S.L.

XERAL.
Utilizar esta páxina web e/ou rexistrarse como usuario presupón a aceptación destas condicións.

PRIVACIDADE.
En cumprimento da Lei de Protección de Datos e da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), informámoslle que os datos persoais facilitados por vostede en calquera dos formularios incluídos neste sitio web son incluídos nuns ficheiros informáticos, e serán tratados por métodos automatizados, coa única finalidade de facer posible a xestión administrativa das nosas relacións comerciais, e/ou de permitir a realización dos servizos amplamente explicados neste sitio web.

Pode vostede exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lle outorga a Lei 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) e a Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), simplemente notificándoo por correo, e-mail ou directamente neste sitio web.

A empresa resérvase o dereito de modificar a súa política de privacidade ou as condicións de uso dos nosos servizos por motivos de adaptación á lexislación vixente, ou outros motivos, polo que se recomenda ó usuario deste sitio web a revisión periódica desta páxina, xa que o uso deste sitio web por parte do usuario entenderase como aceptación da política de privacidade e condicións de uso vixentes nese momento.

PROPIEDADE.
Esta páxina web é propiedade de Industrias Losal, S.L., así como todos os dereitos do seu contido, imaxes, textos, deseño e software. Todos os elementos desta páxina, incluíndo, sen limitacións, o seu deseño e o seu contido están protexidos polas leis da Propiedade Intelectual, Propiedade Industrial e tratados internacionais referidos ós Dereitos de Autor.

USO DO SEU CONTIDO.
A menos que sexa explicitamente autorizado por Industrias Losal, S.L., vostede non pode reproducir, transmitir ou explotar o contido desta web de ningún modo.

RESPONSABILIDADES.
A pesar de que Industrias Losal, S.L. pon o máximo esforzo en garantir a precisión e exactitude no contido desta páxina web, esta pode conter erros ou inexactitudes.

Consecuentemente non garantimos a veracidade, a fiabilidade ou a exactitude do seu contido.

Industrias Losal, S.L. rexeita a responsabilidade sobre a información contida en páxinas web de terceiras partes conectadas por ligazóns (links) coa páxina web de Industrias Losal, S.L.

Baixo ningunha circunstancia, Industrias Losal, S.L. será tida como responsable de ningún dano ou prexuízo de ningún tipo xurdido de, ou en relación, ó uso desta páxina web.

Deberá indemnizar a Industrias Losal, S.L. contra calquera dano ou prexuízo que resulte do incumprimento, pola súa parte, das presentes condicións ou do uso do contido desta web sen previa autorización.

DIVISIBILIDADE.
Se algunha estipulación das presentes condicións carece ou pasase a carecer de validez ou resultara non executable segundo o dereito aplicable, dita estipulación non tería efecto, pero soamente na medida desa precisa falta de validez, e non afectará a ningunha outra estipulación das presentes condicións.

LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLE.
Estas condicións de uso deben ser interpretadas e están rexidas pola lexislación española vixente. Calquera disputa derivada destas condicións deberá dirimirse ante os tribunais de Lugo, España. Con todo, isto non impedirá a Industrias Losal, S.L. exercer o dereito a resolver calquera litixio noutra xurisdición competente.

MODIFICACIÓNS.
Industrias Losal, S.L. resérvase o dereito a cambiar o contido desta páxina web en calquera momento e sen aviso previo.

POLÍTICA DE COOKIES

DEFINICIÓN E FUNCIÓNS DAS  COOKIES.
Unha  cookie é un ficheiro que se descargan no seu computador ó acceder a determinadas páxinas web. As  cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario.

¿QUE TIPO DE  COOKIES UTILIZA ESTA PÁXINA WEB?

Cookies de personalización:
Permiten ó usuario acceder ó servizo con algunhas características de carácter xeral  predefinidas en función dunha serie de criterios no terminal do usuario; como, por exemplo, o idioma, o tipo de navegador a través do cal accede ó servizo, a configuración rexional desde onde accede ó servizo, etc.

Cookies de análise:
Permiten o seguimento e análise do comportamento dos usuarios dos sitios web ós que están vinculadas. A información recollida utilízase na medición da actividade da nosa páxina web e para a elaboración de perfís de navegación dos usuarios co fin de introducir melloras en función da análise dos datos de uso que fan os usuarios do servizo.

Cookies publicitarias:
Permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que se incluíron na nosa páxina web en base a criterios como o contido editado ou a frecuencia na que se mostran os anuncios.

Cookies de publicidade  comportamental:
Permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que se incluíron na nosa páxina web. Grazas a elas, podemos coñecer os hábitos de navegación na internet e mostrar publicidade relacionada co seu perfil de navegación.

BLOQUEAR OU ELIMINAR  COOKIES

Pode vostede permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu computador.

Para máis información sobre Chrome, pulse neste enlace.
Para máis información sobre Safari, pulse neste enlace.
Para máis información sobre Firefox, pulse neste enlace.
Para máis información sobre Internet Explorer, pulse neste enlace.
Para máis información sobre Microsoft Edge, pulse neste enlace.

cleventy_suscribe_title